2 maja 2017

Aktualizacja Wniosku Wstępnego o udzielenie pożyczki hipotecznej FHY

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że dokonano aktualizacji Wniosku Wstępnego u udzielenie Pożyczki Holenderskiej. Zmiany te, wynikają z potrzeby usprawnienia procedur związanych z rozpatrywaniem wniosków Klientów i obsługi współpracującej sieci Partnerów FHY. Wniosek do pobrania dostępny […]
7 kwietnia 2017

Kwietniowa emisja obligacji FHY zakończona sukcesem

arząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 06.04.2017 r. została podjęta uchwała o przydziale obligacji materialnych, a tym samym sukcesem zakończyła się emisja „Obligacji mieszkaniowych rentierskich” Serii FHY 0421. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 10 […]
20 marca 2017

Rozwój współpracy FHY z rzeczoznawcami majątkowymi

Fundusz Hipoteczny Yanok rozpoczął szeroką współpracę z rzeczoznawcami majątkowymi na terenie całego kraju, celem wsparcia wnioskujących Klientów o udzielenie pożyczki hipotecznej oraz usprawnienia procesów związanych z rozpatrywaniem wniosków. Współpraca ta,umożliwia sprawne i rzetelne przygotowanie niezbędnej dokumentacji […]
20 lutego 2017

Kolejna emisja obligacji rentierskich mieszkaniowych zakończona sukcesem

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 17.02.2017 r. została podjęta uchwała o przydziale obligacji materialnych, a tym samym sukcesem zakończyła się emisja „Obligacji mieszkaniowych rentierskich” Serii YHC0220. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 8 % […]
25 stycznia 2017

Raport z monitoringu: IV kwartał 2016: Systematyczność wpłat pożyczkobiorców

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok przeprowadził szczegółową kontrolę terminowości spłat rat odsetkowych udzielonych pożyczek hipotecznych. Badanie specjalistów FHY stwierdziło, że Fundusz Hipoteczny Yanok nie odnotował w IV kwartale 2016 roku żadnego opóźnienia w spłacie rat Pożyczki […]
11 stycznia 2017

Uchwała zgromadzenia współników dot. udzielania pożyczek hipotecznych

Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o podjął uchwałę, że pożyczki hipoteczne będą udzielane jedynie na rzecz podmiotów gospodarczych. Powyższa uchwała została podyktowana projektem ustawy o kredycie hipotecznym, która wyklucza udzielanie kredytów (pożyczek) hipotecznych konsumentom przez podmioty […]
15 listopada 2016

Zainwestuj w lidera wśród firm pożyczek hipotecznych

Fundusz Hipoteczny Yanok we współpracy z prawnikami oraz specjalistami rynku finansowego i rynku nieruchomości, przygotował niezwykle korzystną dla Inwestorów ofertę inwestycji Pożyczkę Inwestorską zabezpieczoną portfelem hipotek ustanowionych na atrakcyjnych nieruchomościach: • 7% w skali roku, odsetki […]
4 listopada 2016

Aktualizacja procedur monitoringu oraz zmiany we wzorach umów pożyczek

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że zaktualizował procedury cokwartalnego monitoringu udzielanych pożyczek. Skutkiem tego została dokonana zmiana również we wzorach wniosków o pożyczkę jak i wzorach umów Pożyczki Holenderskiej.
20 października 2016

Raport z monitoringu : III kwartał 2016 roku: Spłaty pożyczkobiorców FHY w terminach

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok przeprowadził szczegółową kontrolę terminowości spłat rat odsetkowych udzielonych pożyczek hipotecznych. Badanie specjalistów FHY stwierdziło, że Fundusz Hipoteczny Yanok nie odnotował w III kwartale 2016 roku żadnego opóźnienia w spłacie rat Pożyczki […]
7 października 2016

Emisja obligacji rentierskich mieszkaniowych Serii YHC21018 zakończona sukcesem

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 07.10.2016 r. została podjęta uchwała o przydziale obligacji materialnych, a tym samym sukcesem zakończyła się emisja „Obligacji mieszkaniowych rentierskich” Serii YHC21018. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 8 % […]