Aktualizacja dokumentów

Fundusz informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów RODO zostały dokonane aktualizacje: Wniosku Wstępnego o pożyczkę;Wniosku Pełnego o pożyczkę;wzór umowy pożyczki;wzór zamówienia Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych;wzór umowy agencyjnej dla doradców kredytowych;wzór umowy agencyjnej dla pośredników…