5 grudnia 2018

Komunikat Departamentu Inwestycji

Kolejny Inwestor zdecydował się nabyć Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe. Inwestor, który nabył Weksle wybrał opcję odpowiadającą oprocentowaniu 10% w skali roku.
3 grudnia 2018

Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu informuje, że w miesiącu listopadzie 2018 roku zostały dokonane: 16.11.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii YHC 0220; 20.11.2018 wypłata odsetek od Pożyczki Inwestorskiej.
30 listopada 2018

Komunikat Zarządu – Sąd wydał postanowienie oddalające zażalenie KNF

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że w dniu 30 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wydał postanowienie oddalające zażalenie KNF na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Krakowie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie Funduszu […]
27 listopada 2018

Komunikat Departamentu Inwestycji

Kolejny Inwestor zdecydował się nabyć Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe. Inwestor, który nabył Weksle wybrał opcję odpowiadającą oprocentowaniu 10% w skali roku.
15 listopada 2018

Komunikat Departamentu Pożyczek

Departament Pożyczek Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że została udzielona kolejna pożyczka hipoteczna w wysokości 2.000.000 zł zabezpieczona dwoma budynkami produkcyjno- magazynowo- biurowymi, lokalem użytkowym oraz działką budowlaną w Gorzowie Wielkopolskim o łącznej wartości  3.725.000 zł. Środki […]
15 listopada 2018

Komunikat Departamentu Inwestycji

Następny Inwestor zdecydował się nabyć Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe Uprzywilejowane. Inwestor, który nabył Weksle wybrał opcję odpowiadającą oprocentowaniu 10% w skali roku.
14 listopada 2018

Komunikat Departamentu Inwestycji

Kolejny Inwestor zdecydował się nabyć Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe. Inwestor, który nabył Weksle wybrał opcję odpowiadającą oprocentowaniu 10% w skali roku.
8 listopada 2018

Komunikat Departamentu Inwestycji

Dwóch Inwestorów zdecydowało się nabyć Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe. Jeden z nich, który nabył Weksle wybrał opcję odpowiadającą oprocentowaniu 10% w skali roku, natomiast drugi 8% w skali roku z częściowym wykupem co kwartał.
5 listopada 2018

Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że Fundusz dnia 5 listopada br dokonał przedterminowego wykupu obligacji niematerialnych,celowych, na okaziciela serii YHC 1218. Wykup został dokonany poprzez Beskidzki Dom Maklerski S.A.
2 listopada 2018

Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu informuje, że w miesiącu październiku 2018 roku zostały dokonane: 06.10.2018 terminowy wykup Obligacji serii YHC1018 wraz z wypłatą ostatniego kupony odsetkowego; 16.10.2018 terminowy wykup Obligacji serii YHC21018 wraz z wypłatą ostatniego kupony odsetkowego; 19.10.2018 […]