20 czerwca 2016

Nowa grupa Agentów w sieci sprzedaży FHY

Do grona sieci Funduszu Hipotecznego Yanok dołączyła kolejna grupa pośredników nieruchomości oraz pośredników kredytowych. Spółka FHY podjęła współpracę agencyjną z najlepszymi specjalistami w branży działającymi w województwie małopolskim, podkarpackim i śląskim.
18 maja 2016

Zakończono emisję obligacji rentierskich mieszkaniowych serii YHC1218

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 18.05.2016 r. została podjęta uchwała o przydziale obligacji niematerialnych, a tym samym sukcesem zakończyła się emisja „Obligacji mieszkaniowych rentierskich” Serii YHC1218. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 8 % […]
11 maja 2016

Inwestycje Rentierskie Mieszkaniowe: zawarto umowę Pożyczki Inwestorskiej

Dnia 10.05.2016 została zawarta umowa Pożyczki. Jest to druga – po emisji obligacji -forma finansowania działalności pożyczkowej FHY. Umowa Pożyczki została zawarta na okres 36 miesięcy z oprocentowaniem 10 % w skali roku z odsetkami wypłacanymi […]
19 kwietnia 2016

Nowy produkt pożyczkowy w ofercie Funduszu Hipotecznego Yanok

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok zaakceptował wprowadzenie na rynek nowego produktu pożyczkowego „Pożyczki Holenderskiej Kwartalnej” z oprocentowaniem 4,9% w skali roku. Pożyczka Kwartalna została stworzona z myślą o klientach biur nieruchomości, którzy są w trakcie sprzedaży […]
8 kwietnia 2016

Raport z monitoringu: I kwartał 2016 roku: Systematyczność wpłat pożyczkobiorców.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok przeprowadził szczegółową kontrolę udzielonych pożyczek hipotecznych. Z badań specjalistów FHY wynika, że Fundusz Hipoteczny Yanok odnotował w I kwartale 2016 roku nie stwierdzono opóźnień w spłacie.
28 marca 2016

Prężny rozwój sieci sprzedaży Funduszu Hipotecznego Yanok

Spółka zawarła współpracę z kolejnymi firmami specjalizującymi się w pośrednictwie sprzedaży nieruchomości oraz doradztwie finansowym. Do grona Partnerów Funduszu Hipotecznego Yanok dołączyły kolejne firmy województwa dolnośląskiego i górnośląskiego.
23 marca 2016

Nowy produkt inwestycyjny – Inwestycja Rentierska Mieszkaniowa

Odpowiadając na zapotrzebowanie Klientów naszych Partnerów Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok zaakceptował wprowadzenie na rynek nowego produktu inwestycyjnego „Inwestycji Rentierskiej Mieszkaniowej” z zyskiem odsetkowym nawet 10% w skali roku. Inwestycje FHY działają w oparciu o model […]
18 marca 2016

Pierwsza certyfikacja dla Samodzielnych Agentów

Zarząd Spółki z satysfakcją ogłasza, że w dniu dzisiejszym 21 Partnerów przystąpiło do certyfikacji na Samodzielnego Agenta i uzyskało potwierdzenie swojej wiedzy i kompetencji zawodowych w oferowaniu produktów Funduszu Hipotecznego Yanok.
17 marca 2016

Szkolenie z produktów inwestycyjnych Funduszu Hipotecznego Yanok

Spółka Fundusz Hipoteczny Yanok rozpoczęła serię szkoleń mających na celu przygotowanie Agentów współpracujących z FHY w zakresie oferowania produktów inwestycyjnych. Pierwsze wewnętrzne szkolenie odbyło się 17.03.2016r. w Krakowie. W szkoleniu wzięli udział doradcy finansowi, doradcy inwestycyjni […]
4 marca 2016

Ekspansja produktowa w kolejnych województwach

Spółka Fundusz Hipoteczny Yanok rozwinęła swój zasięg terytorialny podejmując współpracę z Partnerami działającymi w obszarze województwa podkarpackiego oraz śląskiego. Produkty pożyczkowe i inwestycyjne FHY są dostępne dla co raz szerszego grona odbiorców.