15 listopada 2016

Zainwestuj w lidera wśród firm pożyczek hipotecznych

Fundusz Hipoteczny Yanok we współpracy z prawnikami oraz specjalistami rynku finansowego i rynku nieruchomości, przygotował niezwykle korzystną dla Inwestorów ofertę inwestycji Pożyczkę Inwestorską zabezpieczoną portfelem hipotek ustanowionych na atrakcyjnych nieruchomościach: • 7% w skali roku, odsetki […]
4 listopada 2016

Aktualizacja procedur monitoringu oraz zmiany we wzorach umów pożyczek

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że zaktualizował procedury cokwartalnego monitoringu udzielanych pożyczek. Skutkiem tego została dokonana zmiana również we wzorach wniosków o pożyczkę jak i wzorach umów Pożyczki Holenderskiej.
20 października 2016

Raport z monitoringu : III kwartał 2016 roku: Spłaty pożyczkobiorców FHY w terminach

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok przeprowadził szczegółową kontrolę terminowości spłat rat odsetkowych udzielonych pożyczek hipotecznych. Badanie specjalistów FHY stwierdziło, że Fundusz Hipoteczny Yanok nie odnotował w III kwartale 2016 roku żadnego opóźnienia w spłacie rat Pożyczki […]
7 października 2016

Emisja obligacji rentierskich mieszkaniowych Serii YHC21018 zakończona sukcesem

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 07.10.2016 r. została podjęta uchwała o przydziale obligacji materialnych, a tym samym sukcesem zakończyła się emisja „Obligacji mieszkaniowych rentierskich” Serii YHC21018. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 8 % […]
5 października 2016

Nowy inwestor w Funduszu Hipotecznego Yanok

Zarząd spółki zawiadamia o dołączeniu do grona inwestorów Funduszu Hipotecznego Yanok Dariusza Sadurskiego, właściciela jednego z największych biur nieruchomości w południowej części Polski. Inwestor wyraził zgodę na poddanie publicznej informacji swojej nowej Inwestycji, rekomendując Inwestycje Rentierskie […]
24 września 2016

Sieć sprzedaży Fundusz Hipotecznego Yanok rozszerza swój zasięg

Spółka Fundusz Hipoteczny Yanok podjęła współpracę z kolejnymi Partnerami z województwa podkarpackiego. Do grona Agentów FHY dołączyli specjaliści w zakresie oferowania produktów kredytowych i inwestycyjnych.
21 września 2016

Emisja obligacji rentierskich mieszkaniowych Serii YHC0918 zakończona sukcesem

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 21.09.2016 r. została podjęta uchwała o przydziale obligacji materialnych, a tym samym sukcesem zakończyła się emisja „Obligacji mieszkaniowych rentierskich” Serii YHC0918. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 8 % […]
1 września 2016

Nowy produkt Inwestycyjny dla drobnych inwestorów

Zarząd firmy Fundusz Hipoteczny Yanok zaakceptował nowy produkt inwestycyjny „Inwestycja dla każdego”. Oferta skierowana jest do inwestorów dysponujących niewielkim kapitałem już od 1000 zł. Oprocentowanie wynosi 4,5 % w skali roku. Spółka przewiduje wprowadzenie jeszcze wyższego […]
19 lipca 2016

Raport z monitoringu: II kwartał 2016: Systematyczność wpłat pożyczkobiorców

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok przeprowadził szczegółową kontrolę udzielonych pożyczek hipotecznych. Z badań specjalistów FHY wynika, że Fundusz Hipoteczny Yanok odnotował w II kwartale 2016 roku dwa opóźnienia w spłacie Pożyczki Holenderskiej. Po przeprowadzeniu rozmów upominających […]
18 lipca 2016

Kolejna emisja obligacji rentierskich mieszkaniowych zakończona

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 18.07.2016 r. została podjęta uchwała o przydziale obligacji materialnych, a tym samym sukcesem zakończyła się emisja „Obligacji mieszkaniowych rentierskich” Serii YHC0718. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 8 % […]