18 marca 2016

Pierwsza certyfikacja dla Samodzielnych Agentów

Zarząd Spółki z satysfakcją ogłasza, że w dniu dzisiejszym 21 Partnerów przystąpiło do certyfikacji na Samodzielnego Agenta i uzyskało potwierdzenie swojej wiedzy i kompetencji zawodowych w oferowaniu produktów Funduszu Hipotecznego Yanok.
17 marca 2016

Szkolenie z produktów inwestycyjnych Funduszu Hipotecznego Yanok

Spółka Fundusz Hipoteczny Yanok rozpoczęła serię szkoleń mających na celu przygotowanie Agentów współpracujących z FHY w zakresie oferowania produktów inwestycyjnych. Pierwsze wewnętrzne szkolenie odbyło się 17.03.2016r. w Krakowie. W szkoleniu wzięli udział doradcy finansowi, doradcy inwestycyjni […]
4 marca 2016

Ekspansja produktowa w kolejnych województwach

Spółka Fundusz Hipoteczny Yanok rozwinęła swój zasięg terytorialny podejmując współpracę z Partnerami działającymi w obszarze województwa podkarpackiego oraz śląskiego. Produkty pożyczkowe i inwestycyjne FHY są dostępne dla co raz szerszego grona odbiorców.
21 stycznia 2016

Pierwsze szkolenie przygotowujące do certyfikacji dla Samodzielnych Agentów

Spółka Fundusz Hipoteczny Yanok przeprowadziła w dniu dzisiejszym pierwsze wewnętrzne szkolenie przygotowujące do certyfikacji dla Samodzielnych Agentów. W szkoleniu wzięli udział doradcy i pośrednicy kredytowi działający w obszarze województwa małopolskiego.
15 stycznia 2016

Zakończono emisję obligacji rentierskich mieszkaniowych serii YHC0117.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 14.01 2016 r. została podjęta uchwała o przydziale obligacji, a tym samym sukcesem zakończyła się emisja rocznych „Obligacji mieszkaniowych rentierskich” Serii YHC0117. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 6 […]