17 grudnia 2017

Emisja obligacji materialnych serii FHY 0219 zakończona sukcesem

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 01.12.2017r. została podjęta uchwała o przydziale 2-letnich Obligacji niematerialnych zabezpieczonych serii FHY 1219 oprocentowanych 8% w skali roku z kwartalną wypłatą odsetek. Kapitał pozyskany z emisji Fundusz przeznacza […]
2 listopada 2017

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 listopada 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu Funduszu Hipotecznego Yanok Sp. z o. o. objęła Pani Anna Maria Naściszewska. Zespół Funduszu Hipotecznego Yanok składa Panu Michałowi Mokryszowi serdeczne podziękowania za dotychczasową […]
23 października 2017

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok zaprasza do składania ofert w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka” Poddziałanie 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do […]
13 czerwca 2017

Emisja obligacji rentierskich nieruchomościowych FHY 0621 zakończona sukcesem

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 12.06.2017 r. została podjęta uchwała o przydziale obligacji materialnych, a tym samym sukcesem zakończyła się emisja „Obligacji mieszkaniowych rentierskich” Serii FHY 0621. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 10 […]
2 maja 2017

Aktualizacja Wniosku Wstępnego o udzielenie pożyczki hipotecznej FHY

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że dokonano aktualizacji Wniosku Wstępnego u udzielenie Pożyczki Holenderskiej. Zmiany te, wynikają z potrzeby usprawnienia procedur związanych z rozpatrywaniem wniosków Klientów i obsługi współpracującej sieci Partnerów FHY. Wniosek do pobrania dostępny […]
7 kwietnia 2017

Kwietniowa emisja obligacji FHY zakończona sukcesem

arząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 06.04.2017 r. została podjęta uchwała o przydziale obligacji materialnych, a tym samym sukcesem zakończyła się emisja „Obligacji mieszkaniowych rentierskich” Serii FHY 0421. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 10 […]
20 marca 2017

Rozwój współpracy FHY z rzeczoznawcami majątkowymi

Fundusz Hipoteczny Yanok rozpoczął szeroką współpracę z rzeczoznawcami majątkowymi na terenie całego kraju, celem wsparcia wnioskujących Klientów o udzielenie pożyczki hipotecznej oraz usprawnienia procesów związanych z rozpatrywaniem wniosków. Współpraca ta,umożliwia sprawne i rzetelne przygotowanie niezbędnej dokumentacji […]
20 lutego 2017

Kolejna emisja obligacji rentierskich mieszkaniowych zakończona sukcesem

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 17.02.2017 r. została podjęta uchwała o przydziale obligacji materialnych, a tym samym sukcesem zakończyła się emisja „Obligacji mieszkaniowych rentierskich” Serii YHC0220. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 8 % […]
25 stycznia 2017

Raport z monitoringu: IV kwartał 2016: Systematyczność wpłat pożyczkobiorców

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok przeprowadził szczegółową kontrolę terminowości spłat rat odsetkowych udzielonych pożyczek hipotecznych. Badanie specjalistów FHY stwierdziło, że Fundusz Hipoteczny Yanok nie odnotował w IV kwartale 2016 roku żadnego opóźnienia w spłacie rat Pożyczki […]
11 stycznia 2017

Uchwała zgromadzenia współników dot. udzielania pożyczek hipotecznych

Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o podjął uchwałę, że pożyczki hipoteczne będą udzielane jedynie na rzecz podmiotów gospodarczych. Powyższa uchwała została podyktowana projektem ustawy o kredycie hipotecznym, która wyklucza udzielanie kredytów (pożyczek) hipotecznych konsumentom przez podmioty […]