1 września 2016

Nowy produkt Inwestycyjny dla drobnych inwestorów

Zarząd firmy Fundusz Hipoteczny Yanok zaakceptował nowy produkt inwestycyjny „Inwestycja dla każdego”. Oferta skierowana jest do inwestorów dysponujących niewielkim kapitałem już od 1000 zł. Oprocentowanie wynosi 4,5 % w skali roku. Spółka przewiduje wprowadzenie jeszcze wyższego […]
19 lipca 2016

Raport z monitoringu: II kwartał 2016: Systematyczność wpłat pożyczkobiorców

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok przeprowadził szczegółową kontrolę udzielonych pożyczek hipotecznych. Z badań specjalistów FHY wynika, że Fundusz Hipoteczny Yanok odnotował w II kwartale 2016 roku dwa opóźnienia w spłacie Pożyczki Holenderskiej. Po przeprowadzeniu rozmów upominających […]
18 lipca 2016

Kolejna emisja obligacji rentierskich mieszkaniowych zakończona

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 18.07.2016 r. została podjęta uchwała o przydziale obligacji materialnych, a tym samym sukcesem zakończyła się emisja „Obligacji mieszkaniowych rentierskich” Serii YHC0718. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 8 % […]
20 czerwca 2016

Nowa grupa Agentów w sieci sprzedaży FHY

Do grona sieci Funduszu Hipotecznego Yanok dołączyła kolejna grupa pośredników nieruchomości oraz pośredników kredytowych. Spółka FHY podjęła współpracę agencyjną z najlepszymi specjalistami w branży działającymi w województwie małopolskim, podkarpackim i śląskim.
18 maja 2016

Zakończono emisję obligacji rentierskich mieszkaniowych serii YHC1218

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 18.05.2016 r. została podjęta uchwała o przydziale obligacji niematerialnych, a tym samym sukcesem zakończyła się emisja „Obligacji mieszkaniowych rentierskich” Serii YHC1218. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 8 % […]
11 maja 2016

Inwestycje Rentierskie Mieszkaniowe: zawarto umowę Pożyczki Inwestorskiej

Dnia 10.05.2016 została zawarta umowa Pożyczki. Jest to druga – po emisji obligacji -forma finansowania działalności pożyczkowej FHY. Umowa Pożyczki została zawarta na okres 36 miesięcy z oprocentowaniem 10 % w skali roku z odsetkami wypłacanymi […]
19 kwietnia 2016

Nowy produkt pożyczkowy w ofercie Funduszu Hipotecznego Yanok

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok zaakceptował wprowadzenie na rynek nowego produktu pożyczkowego „Pożyczki Holenderskiej Kwartalnej” z oprocentowaniem 4,9% w skali roku. Pożyczka Kwartalna została stworzona z myślą o klientach biur nieruchomości, którzy są w trakcie sprzedaży […]
8 kwietnia 2016

Raport z monitoringu: I kwartał 2016 roku: Systematyczność wpłat pożyczkobiorców.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok przeprowadził szczegółową kontrolę udzielonych pożyczek hipotecznych. Z badań specjalistów FHY wynika, że Fundusz Hipoteczny Yanok odnotował w I kwartale 2016 roku nie stwierdzono opóźnień w spłacie.
28 marca 2016

Prężny rozwój sieci sprzedaży Funduszu Hipotecznego Yanok

Spółka zawarła współpracę z kolejnymi firmami specjalizującymi się w pośrednictwie sprzedaży nieruchomości oraz doradztwie finansowym. Do grona Partnerów Funduszu Hipotecznego Yanok dołączyły kolejne firmy województwa dolnośląskiego i górnośląskiego.
23 marca 2016

Nowy produkt inwestycyjny – Inwestycja Rentierska Mieszkaniowa

Odpowiadając na zapotrzebowanie Klientów naszych Partnerów Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok zaakceptował wprowadzenie na rynek nowego produktu inwestycyjnego „Inwestycji Rentierskiej Mieszkaniowej” z zyskiem odsetkowym nawet 10% w skali roku. Inwestycje FHY działają w oparciu o model […]