Fundusz Hipoteczny Yanok przygotował nowy produkt inwestycyjny – 3-letnie Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe. Dla Weksli prowadzona jest odrębna witryna internetowa www.weksleinwestycyjne.pl

Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe to weksle własne wypełnione co do kwoty i daty. Inwestor nabywa Weksle Inwestycyjne po dyskoncie. Wysokość dyskonta uzależniona jest od częstotliwości wypłat na rzecz Inwestora.

Środki pochodzące z Weksli służą udzielaniu krótkoterminowych pożyczek hipotecznych zabezpieczonych nieruchomościami o wartości dwukrotnie przekraczającej wysokość pożyczki.