Dla Inwestorów dysponujących minimalną kwotą do zainwestowania w wysokości 500.000 zł Fundusz przygotował ofertę Weksli Inwestycyjnych Uprzywilejowanych.

Uprzywilejowanie Weksli jest mechanizmem dodatkowo zabezpieczającym pieniądze Inwestora. Środki pochodzące z Weksli Uprzywilejowanych Fundusz przypisuje konkretnym pożyczkom hipotecznym, których dodatkowym zabezpieczeniem jest udzielenie Funduszowi pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości w przypadku braku spłaty pożyczki.

Posiadacz zestawu Weksli Uprzywilejowanych ma, w notarialnym pełnomocnictwie do sprzedaży, prawo pierwszeństwa nabycia tej nieruchomości za cenę 50%.