Odpowiadając na zapotrzebowanie Klientów naszych Partnerów Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok zaakceptował wprowadzenie na rynek nowego produktu inwestycyjnego „Inwestycji Rentierskiej Mieszkaniowej” z zyskiem odsetkowym nawet 10% w skali roku. Inwestycje FHY działają w oparciu o model Pożyczki udzielanej Funduszowi Hipotecznemu Yanok na okres zawarcia umowy.