Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu pierwszego w tym roku Raportu Kwartalnego Funduszu Hipotecznego Yanok. Raport został opracowany na podstawie danych finansowych za pierwsze trzy miesiące działalności Funduszu w 2021 roku.

Informacje zawarte w niniejszym Raporcie przedstawiają aktualne wskaźniki finansowe, dane statystyczne dotyczące profilów Pożyczkobiorców oraz Inwestorów Funduszu, wskaźniki wartości udzielonych pożyczek oraz struktury nieruchomości stanowiących zabezpieczenie Pożyczek.

Dane dotyczące pierwszych trzech miesięcy 2021 roku stanowić mogą pierwsze jaskółki dobrych wiadomości, związanych z mijaniem skutków sytuacji epidemicznej w działalności przedsiębiorstw.

Wskazują na to wyniki finansowe Funduszu, który mógł zrezygnować ze skrajnej ostrożności w zakresie udzielania finansowania firmom działającym w poszczególnych branżach, które najdotkliwiej odczuły skutki pandemii.

Wypracowany przez Fundusz Hipoteczny Yanok zysk brutto wyniósł ponad 1,2 mln zł. Zapraszamy do lektury. Raport dostępny jest na stronie https://www.yanokhipoteczny.pl/weksle-inwestycyjne/raport_kwartalny