1 marca 2021 roku rozpoczęła się kolejna emisja Rocznych Weksli Inwestycyjnych Yanok z comiesięczną wypłatą zysków, o oprocentowaniu odpowiadającym 5,04% w skali roku.

Liczba Weksli Yanok możliwych do zakupu przez jednego Inwestora jest ograniczona do 3 sztuk.

Weksle 5% są dostępne w dniach od 1 do 7 marca na stronie:

Roczne Rentierskie Weksle Inwestycyjne Yanok to doskonały sposób na uzyskanie comiesięcznych zysków ze swoich inwestycji.