Majowa Emisja Weksli 5%

Powyższe ograniczenie nie dotyczy Inwestorów, którzy korzystają z Panelu Inwestora. Mogą oni dokonać zakupu dowolnej ilości Weksli. Aby uzyskać dostęp do Panelu Inwestora, należy wysłać wiadomość na adres e-mail weksle@yanokhipoteczny.pl z informacją o chęci uruchomienia konta.

1 maja 2021 roku rozpoczyna się kolejna emisja Rocznych Weksli Inwestycyjnych Yanok z comiesięczną wypłatą zysków, z oprocentowaniem na poziomie 5,04% w skali roku.
Każdy Inwestor jest objęty ograniczeniem liczby nabywanych Weksli Yanok. Limit zakupu wynosi 3 sztuki.

Weksle 5,04% są dostępne w dniach 1-7 maja 2021 toku.

Wypłata zysków z Rocznych Rentierskich Weksli Inwestycyjnych Yanok następuje co miesiąc. Więcej informacji o Wekslach Yanok oraz formularz zamówienia znajdują się na stronie:

https://www.yanokhipoteczny.pl/weksle-inwestycyjne/aktualne-emisje/emisje-rentierskie-weksli/

W dniach od 1 do 3 maja 2021 r. ze względu na przerwę majową nabywający Weksle Yanok 5,04% otrzymają automatycznie wygenerowane potwierdzenie zamówienia. Pozwoli to na przyspieszenie oraz ułatwienie ich nabycia w tym terminie.

Na podstawie wygenerowanego potwierdzenia zamówienia można dokonać wpłaty tytułem nabycia Weksli.