1 listopada 2020 roku rusza emisja Rocznych Weksli Inwestycyjnych Yanok z comiesięczną wypłatą zysków, o oprocentowaniu odpowiadającym 5,04% w skali roku. Liczba możliwych do zakupu przez jednego Inwestora Weksli Yanok jest ograniczona do 3 sztuk.

Zamówienia można składać do dnia 7 listopada  2020 roku na stronie: