Informujemy o zakończeniu w terminie emisji „6% Rocznych Weksli Inwestycyjnych”.
Składanie kolejnych zamówień będzie możliwe od 1 do 7 grudnia 2019r.