Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuję, że Komisja Nadzoru Finansowego wykonała zawiadomienie Prokuratury Okręgowej w Krakowie i dokonała wpisu o prawomocnej odmowie wszczęcia dochodzenia.

https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne?warningName=Fundusz+hipoteczny+Yanok&warningTypeId=all

Powyższa czynność jest ostatnią, przed całkowitym usunięciem Funduszu Hipotecznego Yanok z listy ostrzeżeń publicznych KNF.