Departament Pożyczek Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że została udzielona kolejna pożyczka hipoteczna w wysokości 2.000.000 zł zabezpieczona dwoma budynkami produkcyjno- magazynowo- biurowymi, lokalem użytkowym oraz działką budowlaną w Gorzowie Wielkopolskim o łącznej wartości  3.725.000 zł.

Środki na udzielenie tej pożyczki pochodzą z Weksli Inwestycyjnych Uprzywilejowanych, gdzie Inwestor został wpisany do pełnomocnictw do sprzedaży (w przypadku braku spłaty pożyczki w terminie) za cenę odpowiadającą wysokości pożyczki (50% wartości nieruchomości) i ma pierwszeństwo nabycia tych nieruchomości.