Departament Pożyczek Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że została udzielona kolejna pożyczka hipoteczna w wysokości 1.200.000 zł zabezpieczona funkcjonującym, całorocznym ośrodkiem wypoczynkowym w Jeziorach Wielkich (woj. Kujawsko-pomorskie) o wartości 3.600.000 zł.

Środki na udzielenie tej pożyczki pochodzą z Weksli Inwestycyjnych Uprzywilejowanych, gdzie Inwestor został wpisany do pełnomocnictwa do sprzedaży (w przypadku braku spłaty pożyczki w terminie) za cenę odpowiadającą wysokości pożyczki (30% wartości nieruchomości).