Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o uruchomieniu emisji Weksli Inwestycyjnych 6%. Weksle będą dostępne do dnia 7.09.2019 r.