Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o zamknięciu w terminie 30.08.2019 emisji Promocyjnej Weksli Inwestycyjnych „Weksle 10% cokwartalnie wypłacane”.

Wraz z zakończeniem emisji promocyjnej informujemy, że zostają przywrócone Weksle 10% z wypłatą zysków raz w roku.