Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o zamknięciu w terminie 30.04.2019 emisji Weksli Inwestycyjnych 6%.