Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że zbliża się termin zakończenia emisji Weksli Inwestycyjnych z oprocentowaniem odpowiadającym 6% w skali roku oraz comiesięczną wypłatą zysków.

Weksle Inwestycyjne 6% dostępne będą do dnia 30.04.2019 roku.