Następni Inwestorzy z województwa dolnośląskiego oraz wielkopolskiego zdecydowali się nabyć Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe.

Inwestorzy, którzy nabyli Weksle wybrali opcję odpowiadającą oprocentowaniu 10% w skali roku, z częściowym wykupem weksla raz w roku oraz 8% w skali roku, z częściowym wykupem weksla co kwartał.