Następni Inwestorzy z województwa małopolskiego oraz wielkopolskiego zdecydowali się nabyć Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe.

Inwestorzy, którzy nabyli Weksle wybrali opcję odpowiadającą oprocentowaniu 8% w skali roku, z częściowym wykupem weksla co kwartał.