Kolejny Inwestor zdecydował się nabyć Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe.

Inwestor, który nabył Weksle wybrał opcję odpowiadającą oprocentowaniu 8% w skali roku, z częściowym wykupem weksla co kwartał.