Kolejny Inwestor zdecydował się nabyć Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe. Tym razem Inwestor zdecydował się na nabycie Weksli z coroczną częściową wypłatą. Pojedynczy Weksel o nominale 13.000 zł został nabyty po dyskoncie 10.000 zł. Dyskonto w wysokości 3.000 zł wypłacane jest Inwestorowi w ratach, co rok. Inwestycja ta odpowiada oprocentowaniu 10% w skali roku.

Środki pochodzące z Weksli służą udzielaniu krótkoterminowych pożyczek hipotecznych zabezpieczonych nieruchomościami o wartości dwukrotnie przekraczającej wysokość pożyczki.