Kolejny Inwestor zdecydował się nabyć Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe.

Inwestor, który nabył Weksle wybrał opcję odpowiadającą oprocentowaniu 10% w skali roku.