Komisja Nadzoru Finansowego usunęła Fundusz Hipoteczny Yanok z listy ostrzeżeń publicznych KNF

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że dnia 3 stycznia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego usunęła Fundusz Hipoteczny Yanok z listy ostrzeżeń publicznych KNF. Wpis ten pojawił się 2 maja 2018 r.

Wątpliwości Komisji dotyczyły art. 171 Prawa Bankowego. Fundusz był świadom zagrożeń wynikających z nieprecyzyjnego sformułowania tego przepisu jeszcze na etapie tworzenia spółki. Fundusz zwrócił się wówczas z pytaniem o interpretację tego przepisu, właśnie do KNF. Niestety w kompetencjach Komisji Nadzoru Finansowego nie leży udzielanie porad, czy wyjaśnień. Mimo braku oficjalnej interpretacji Komisji Nadzoru Finansowego, Fundusz dokonał wówczas drobiazgowej analizy prawnej, dodatkowo opierając się o publikację KNF (ISBN 978-83-63380-24-3).

Okres, kiedy Fundusz był wpisany na listę ostrzeżeń publicznych spowodował spowolnienie rozwoju Funduszu i  wymagał  dodatkowych starań aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort swoim Klientom.

Niemniej postępowanie wyjaśniające przed Prokuraturą, a następnie przed Sądem potwierdziło właściwe rozumienie przez Fundusz zakresu art. 171 Prawa Bankowego. Tak więc, mimo niepewności prawnej jaką stwarza art. 171, należy stwierdzić że legalność działalności Funduszu została potwierdzona przez Prokuraturę i Sąd, co w konsekwencji doprowadziło do wykreślenia Funduszu z Listy KNF

Zarząd uważa że każda firma działająca w branży finansowej powinna zostać w podobny sposób zweryfikowana. Mimo wątpliwości jakie pojawiły się u Klientów i Kontrahentów Funduszu w tamtym czasie, cała procedura weryfikacji zainicjowana wpisem Komisji Nadzoru Finansowego okazała się bardzo korzystna dla Funduszu i w ogromny sposób zwiększyła wiarygodność Funduszu Hipotecznego Yanok.

Przejdź do pełnej oferty Weksli Inwestycyjnych