1 grudnia 2020 roku wystartowała emisja Rocznych Weksli Inwestycyjnych Yanok z comiesięczną wypłatą zysków, o oprocentowaniu odpowiadającym 5,04% w skali roku. Liczba Weksli Yanok możliwych do zakupu przez jednego Inwestora jest ograniczona do 3 sztuk.

Zamówienia można składać od 1 do 7 grudnia 2020 roku na stronie: