Fundusz Hipoteczny Yanok został zauważony przez wiodące, rzetelne czasopismo rzeczpospolita.
Nasze Weksle zostały potraktowane jako jedna z opcji inwestowania na szeroko pojętym rynku finansowym. W ten sposób inwestycje Wekslowe są już uznane jako standard.