Zdaniem profesora Eryka Łona, członka Rady Polityki Pieniężnej zasadne byłoby zniesienie podatku Belki. W wideorozmowie opublikowanej 7 maja br. na portalu ŚwiatRolnika.info podkreśla, że na podstawie swojej działalności naukowej, ale także jako były inwestor indywidualny uważa, że podatek od zysków kapitałowych jest szkodliwy dla osób oszczędzających i inwestujących, ponieważ stanowi pewnego rodzaju blokadę i zniechęca do podejmowania działań inwestycyjnych, które w Polsce nie są jeszcze bardzo popularne.

Podobne tendencje, zmierzające do złagodzenia lub nawet całkowitej likwidacji podatku były przewidywane przez Zarząd Funduszu już w przeszłości.

Między innymi dlatego wypłaty dla Inwestorów w Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe Yanok są skonstruowane w ten sposób, że dyskonto podlegające podatkowi od zysków kapitałowych jest przesunięte na moment całkowitego wykupu Weksli. Dzięki temu można liczyć na to, że w momencie ich wykupu tego podatku już nie będzie lub będzie niższy.

W  związku z tym inwestycja w  Weksle Yanok z 3-letnim terminem wykupu może przynieść Inwestorom dodatkową korzyść.

Przypominamy również, że wypłaty na rzecz Inwestorów Funduszu Hipotecznego Yanok w trakcie trwania inwestycji w Weksle Yanok są częściowymi zwrotami sumy wekslowej i od tych wypłat nie nalicza się podatku od dochodów kapitałowych. Podatek jest opłacany w momencie całkowitego wykupu weksla, na końcu stosunku wekslowego. Prawidłowość takiej konstrukcji Fundusz potwierdził w indywidualnej interpretacji podatkowej uzyskanej 19 marca 2018 roku.