Fundusz informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów RODO zostały dokonane aktualizacje:

  • Wniosku Wstępnego o pożyczkę;
  • Wniosku Pełnego o pożyczkę;
  • wzór umowy pożyczki;
  • wzór zamówienia Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych;
  • wzór umowy agencyjnej dla doradców kredytowych;
  • wzór umowy agencyjnej dla pośredników inwestycyjnych;
  • wzory dokumentów emisyjnych Obligacji Rentierskich Nieruchomościowych;