28 maja 2018

Komunikat Zarządu

Dnia 28.05.2018 r. został dokonany na prośbę Inwestora wcześniejszy wykup Obligacji Rentierskich Nieruchomościowych serii YHC 0718, których wykup powinien nastąpić 20.07.2018. Została również dokonana wypłata proporcjonalnej części ostatniego kuponu odsetkowego.
28 maja 2018

Emisja obligacji materialnych serii FHY 0521 zakończona sukcesem

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 28.05.2018 r. została podjęta uchwała o przydziale 3-letnich Obligacji materialnych celowych zabezpieczonych serii FHY 0521 oprocentowanych 10% w skali roku z coroczną wypłatą odsetek.
26 maja 2018

Aktualizacja dokumentów

Fundusz informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów RODO zostały dokonane aktualizacje: Wniosku Wstępnego o pożyczkę; Wniosku Pełnego o pożyczkę; wzór umowy pożyczki; wzór zamówienia Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych; wzór umowy agencyjnej dla doradców kredytowych; […]
25 maja 2018

Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych […]
24 maja 2018

Nowy produkt – Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe Uprzywilejowane

Dla Inwestorów dysponujących minimalną kwotą do zainwestowania w wysokości 500.000 zł Fundusz przygotował ofertę Weksli Inwestycyjnych Uprzywilejowanych. Uprzywilejowanie Weksli jest mechanizmem dodatkowo zabezpieczającym pieniądze Inwestora. Środki pochodzące z Weksli Uprzywilejowanych Fundusz przypisuje konkretnym pożyczkom hipotecznym, których […]
11 maja 2018

Komunikat Departamentu Pożyczek

Departament Pożyczek Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że została udzielona kolejna pożyczka hipoteczna w wysokości 200.000 zł zabezpieczona dwoma lokalami (mieszkalnym oraz użytkowym) położonymi w Chełmie o łącznej wartości 500.000 zł.
7 maja 2018

Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu informuje, że w kwietniu 2018 roku zostały dokonane: 06.04.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii YHC 1018; 19.04.2018 częściowy kwartalny wykup Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych; 20.04.2018 wypłata odsetek od Pożyczki; 20.04.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii […]