19 marca 2018

Komunikat Zarządu

Dnia 19 marca 2018 roku Fundusz Hipoteczny Yanok otrzymał od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretację indywidualną dotyczącą momentu płatności podatku od dochodów kapitałowych (tzw. Podatek Belki) dla Inwestorów wekslowych. Zgodnie z interpretacją Inwestor, który nabywa 3-letnie […]
14 marca 2018

Komunikat Departamentu Inwestycji

Kolejny Inwestor zdecydował się nabyć Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe. Tym razem Inwestor zdecydował się na nabycie Weksli z coroczną częściową wypłatą. Pojedynczy Weksel o nominale 13.000 zł został nabyty po dyskoncie 10.000 zł. Dyskonto w wysokości 3.000 […]
2 marca 2018

Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu informuje, że w lutym 2018 roku zostały dokonane: 14.02.2018 wypłata odsetek od zdematerializowanych Obligacji serii YHC 1218; 16.02.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii YHC 0220; 17.02.2018 wypłata odsetek od Pożyczki;