2 lutego 2018

Komunikat Departamentu Pożyczek

Departament Pożyczek Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że została udzielona kolejna pożyczka hipoteczna w wysokości 160.000 zł zabezpieczona mieszkaniem w Katowicach w nowym budownictwie o wartości 342.000 zł.
1 lutego 2018

Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu informuje, że w styczniu 2018 roku zostały dokonane: 05.01.2018 wykup Obligacji Rentierskich Nieruchomościowych serii YHC 20118 wraz z wypłatą ostatniego kuponu odsetkowego; 20.01.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii YHC 0718; 20.01.2018 wypłata odsetek od […]