19 stycznia 2018

Komunikat Departamentu Inwestycji

Departament Inwestycji informuje, że został dokonany zakup pierwszych Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych z kwartalną wypłatą na rzecz Inwestora. Pojedynczy wystawiony przez Fundusz Weksel o nominale 12.400 zł został nabyty po dyskoncie za 10.000 zł. Dyskonto w wysokości […]
14 stycznia 2018

Emisja obligacji materialnych serii FHY 0121 zakończona sukcesem

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 03.01.2018 r. została podjęta uchwała o przydziale 3-letnich Obligacji materialnych celowych zabezpieczonych serii FHY 0121 oprocentowanych 10% w skali roku z coroczną wypłatą odsetek. Kapitał pozyskany z emisji […]
8 stycznia 2018

Nowy produkt – Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe

Fundusz Hipoteczny Yanok przygotował nowy produkt inwestycyjny – 3-letnie Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe. Dla Weksli prowadzona jest odrębna witryna internetowa www.weksleinwestycyjne.pl Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe to weksle własne wypełnione co do kwoty i daty. Inwestor nabywa Weksle Inwestycyjne […]
5 stycznia 2018

Terminowy wykup Obligacji

Dnia 05.01.2018 r. nastąpił terminowy wykup Obligacji Rentierskich Nieruchomościowych serii YHC 20118 wraz z wypłatą ostatniego kuponu odsetkowego;