23 października 2017

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok zaprasza do składania ofert w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka” Poddziałanie 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do […]