2 maja 2017

Aktualizacja Wniosku Wstępnego o udzielenie pożyczki hipotecznej FHY

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że dokonano aktualizacji Wniosku Wstępnego u udzielenie Pożyczki Holenderskiej. Zmiany te, wynikają z potrzeby usprawnienia procedur związanych z rozpatrywaniem wniosków Klientów i obsługi współpracującej sieci Partnerów FHY. Wniosek do pobrania dostępny […]