7 kwietnia 2017

Kwietniowa emisja obligacji FHY zakończona sukcesem

arząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 06.04.2017 r. została podjęta uchwała o przydziale obligacji materialnych, a tym samym sukcesem zakończyła się emisja „Obligacji mieszkaniowych rentierskich” Serii FHY 0421. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 10 […]