25 stycznia 2017

Raport z monitoringu: IV kwartał 2016: Systematyczność wpłat pożyczkobiorców

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok przeprowadził szczegółową kontrolę terminowości spłat rat odsetkowych udzielonych pożyczek hipotecznych. Badanie specjalistów FHY stwierdziło, że Fundusz Hipoteczny Yanok nie odnotował w IV kwartale 2016 roku żadnego opóźnienia w spłacie rat Pożyczki […]
11 stycznia 2017

Uchwała zgromadzenia współników dot. udzielania pożyczek hipotecznych

Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o podjął uchwałę, że pożyczki hipoteczne będą udzielane jedynie na rzecz podmiotów gospodarczych. Powyższa uchwała została podyktowana projektem ustawy o kredycie hipotecznym, która wyklucza udzielanie kredytów (pożyczek) hipotecznych konsumentom przez podmioty […]