20 października 2016

Raport z monitoringu : III kwartał 2016 roku: Spłaty pożyczkobiorców FHY w terminach

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok przeprowadził szczegółową kontrolę terminowości spłat rat odsetkowych udzielonych pożyczek hipotecznych. Badanie specjalistów FHY stwierdziło, że Fundusz Hipoteczny Yanok nie odnotował w III kwartale 2016 roku żadnego opóźnienia w spłacie rat Pożyczki […]
7 października 2016

Emisja obligacji rentierskich mieszkaniowych Serii YHC21018 zakończona sukcesem

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 07.10.2016 r. została podjęta uchwała o przydziale obligacji materialnych, a tym samym sukcesem zakończyła się emisja „Obligacji mieszkaniowych rentierskich” Serii YHC21018. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 8 % […]
5 października 2016

Nowy inwestor w Funduszu Hipotecznego Yanok

Zarząd spółki zawiadamia o dołączeniu do grona inwestorów Funduszu Hipotecznego Yanok Dariusza Sadurskiego, właściciela jednego z największych biur nieruchomości w południowej części Polski. Inwestor wyraził zgodę na poddanie publicznej informacji swojej nowej Inwestycji, rekomendując Inwestycje Rentierskie […]