19 lipca 2016

Raport z monitoringu: II kwartał 2016: Systematyczność wpłat pożyczkobiorców

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok przeprowadził szczegółową kontrolę udzielonych pożyczek hipotecznych. Z badań specjalistów FHY wynika, że Fundusz Hipoteczny Yanok odnotował w II kwartale 2016 roku dwa opóźnienia w spłacie Pożyczki Holenderskiej. Po przeprowadzeniu rozmów upominających […]
18 lipca 2016

Kolejna emisja obligacji rentierskich mieszkaniowych zakończona

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 18.07.2016 r. została podjęta uchwała o przydziale obligacji materialnych, a tym samym sukcesem zakończyła się emisja „Obligacji mieszkaniowych rentierskich” Serii YHC0718. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 8 % […]