18 maja 2016

Zakończono emisję obligacji rentierskich mieszkaniowych serii YHC1218

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 18.05.2016 r. została podjęta uchwała o przydziale obligacji niematerialnych, a tym samym sukcesem zakończyła się emisja „Obligacji mieszkaniowych rentierskich” Serii YHC1218. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 8 % […]
11 maja 2016

Inwestycje Rentierskie Mieszkaniowe: zawarto umowę Pożyczki Inwestorskiej

Dnia 10.05.2016 została zawarta umowa Pożyczki. Jest to druga – po emisji obligacji -forma finansowania działalności pożyczkowej FHY. Umowa Pożyczki została zawarta na okres 36 miesięcy z oprocentowaniem 10 % w skali roku z odsetkami wypłacanymi […]